Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tổng hợp bài luận tiếng anh hay về những ngày ý nghĩa trong năm


Chia sẻ những bài luận tiếng anh hay vừa là niềm vui mỗi ngày của Aroma, vừa mong muốn mang đến cho các bạn thật nhiều kiến thức từ vựng và trau dồi kỹ năng viết tiếng anh trở nên tốt hơn, nhuần nhuyễn hơn.

Một năm có 365 ngày thì có vài ngày đặc biệt để kỷ niệm, tưởng nhớ về một điều ý nghĩa nào đó trong cuộc sống. Chẳng hạn như Ngày của mẹ ( Mother’s Day), Ngày của cha( Father’s Day), Ngày của Trẻ em ( Children’s Day),… Mỗi ngày đều có một ý nghĩa đặc biệt để khơi gợi trong mỗi chúng ta tình yêu cuộc sống. Và viết những bài luận tiếng anh về những ngày đặc biệt đó sẽ giúp bạn phần nào hiểu ý nghĩa của chúng cũng như nâng cao kỹ năng tiếng anh của mình.

Dưới đây là những bài luận tiếng anh hay về những ngày ý nghĩa trong năm mà bạn không thể bỏ qua:

1.Mother’s Day

mother's day

Mother’s Day is a day when every child celebrates it especially for their mothers. It is celebrated annually as an important event of the year on second Sunday of the May month. Now-a-days, it has been a trend to celebrate mother’s day in the schools in the presence of their kids. Mother gets greeting cards, wishing cards or other special gifts by their kids. At this day, family members go outside to have some delicious dinner and get more enjoy. Mothers also give some gifts and lots of love and care to their kids.

Mothers are especially invited by their kids to the school where teachers, kids and mother enjoy celebrating the mother’s day. Both mothers and kids do some activities to fully enjoy this day. Mothers prepare some special dishes like macaroni, chawmin, sweets, biscuits, etc for their kids according to their interest. Mothers also participate in some other activities like dancing, singing, speech, etc. Kids take part in the rhyme recitation, oral conversation, dancing, singing, essay writing, etc related to the mother’s day. In the end of celebration, mothers serve their especially prepared dishes to all students of the classroom and teachers. Everyone eat and enjoy conjointly.

Từ vựng

  • Celebrate /ˈsel.ə.breɪt/ :kỷ niệm, ăn mừng
  • Trend /trend/: xu hướng
  • Rhyme /raɪm/: bài thơ

Dịch bài

Ngày của mẹ là một ngày đặc biệt mà mọi đứa trẻ kỷ niệm nó đối với các bà mẹ của chúng. Đó là một sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ nhật nhì của tháng Năm. Ngày nay,nó đã trở thành một xu hướng để ăn mừng Ngày của mẹ tại các trường học của những đứa con của họ. Các bà mẹ sẽ nhận được thiệp chúc mừng hoặc những món quà đặc biệt từ những đứa trẻ của họ. Vào ngày này, các thành viên trong gia đình sẽ đi ra ngoài để thưởng thức bữa tối ngon miệng và tận hưởng nhiều điều tuyệt vời. Ngoài ra, các bà mẹ sẽ tặng vài món quà và dành nhiều tình yêu,sự quan tâm tới những đứa trẻ của họ.

Những đứa con đặc biệt mời mẹ mình đến trường học của chúng,nơi mà các giáo viên, những đứa trẻ và các bà mẹ tận hưởng bữa tiệc trong Ngày của mẹ. Các bà mẹ và những đứa trẻ tham gia một vài hoạt động để tận hưởng trọn vẹn ngày này và chuẩn bị các món ăn đặc biệt như mì ống, chawmin, kẹo ngọt, bánh quy, v.. cho những đứa trẻ của mình theo sở thích của chúng. Ngoài ra, các bà mẹ còn tham gia một số hoạt động như nhảy múa, ca hát, phát biểu, vv..Còn những đứa trẻ cũng tham gia đọc thơ, hội thoại, nhảy múa, ca hát, viết luận,…có liên quan đến Ngày của mẹ. Trong phần cuối của buổi lễ kỷ niệm, các bà mẹ phục vụ các món ăn đặc biệt đã được chuẩn bị tới tất cả các học sinh của lớp học và các giáo viên. Mọi người ăn và tận hưởng cùng nhau.

2.Teacher’s Day

teacher-day

Teacher’s day is celebrated every year on the birth anniversary of a great person Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was highly dedicated towards the teaching profession. It is said that, once he was approached by some students and requested for celebrating his birthday on 5th of September. And he replied that instead of celebrating it my birthday only, you should celebrated it as a teachers day to pay honour to all teachers for their great works and contributions. Teachers are the real shapers of the future building blocks of the country means they shape up the students life who are ultimately the future of country.

Teachers are the nation-builders by building the future of citizens living in the country. But nobody was there in the society to think about teachers and their contributions. The whole credit goes to only one leader of India, President Dr. Sarvapalli Radhakrishnan who advised us to celebrate his birthday as teacher’s day. Since 1962, 5th of September is being observed as Teacher’s Day every year. Our teachers not only teach us about subjects, but they also improve our personality, confidence and skill level. They make us able to get over from any problem or difficulty all through the life.

Từ vựng

  • Anniversary /ˌæn.ɪˈvɜː.səi/:lễ kỷ niệm
  • Approach /əˈprəʊtʃ/: tiếp cận, tiếp xúc
  • Instead of /ɪnˈsted ˌəv/: thay vì
  • Contribution /ˌkɒn.trɪˈbjuː.ʃən/: sự đóng góp
  • Shape /ʃeɪp/: hình thành, định hướng
  • Difficulty /ˈdɪf.ɪ.kəti/: khó khăn

 

Dịch bài

Ngày nhà giáo được tổ chức hàng năm vào ngày kỷ niệm ngày sinh của một vị giáo sư vĩ đại Ngài Sarvapalli Radhakrishnan. Ông được đánh giá cao đối với nghề giảng dạy. Người ta nói rằng,trong một lần nói chuyện với vài sinh viên và ông được đề nghị ăn mừng sinh nhật vào ngày mùng 5, tháng 9 và ông đã trả lời rằng,thay vì ăn mừng sinh nhật của tôi, bạn nên tổ chức ngày đó như là ngày nhà giáo để tôn vinh tất cả các giáo viên cho các công trình và sự đóng góp to lớn của họ. Giáo viên là những người định hướng thực sự cho việc xây dựng tương lai đất nước, nghĩa là họ là những người định hướng cuộc sống cho sinh viên, những người cuối cùng sẽ là tương lai của đất nước.

Giáo viên là những nhà xây dựng đất nước bằng việc xây dựng tương lai của những người dân sinh sống trong một quốc gia.Nhưng không một ai trong xã hội này suy nghĩ về những người giáo viên và sự đóng góp của họ. Tất cả những đóng góp chỉ có một vị lãnh đạo của Ấn Độ, Chủ tịch Tiến sĩ Sarvapalli Radhakrishnan, người mà đã khuyên rằng nên kỷ niệm sinh nhật của ông như Ngày nhà giáo. Từ ngày mùng 5,tháng 9, năm 1962 trở thành Ngày nhà giáo hàng năm. Giáo viên của chúng tôi không chỉ giảng dạy các môn học mà ngoài ra,họ còn bồi dưỡng nhân cách, nâng cao sự tự tin và kỹ năng. Họ làm cho chúng ta có thể vượt qua bất kỳ vấn đề hay sự khó khăn nào trong cuộc sống.

Thông qua nhung bai luan tieng anh hay về những ngày ý nghĩa trong năm đã giúp chúng ta hiểu thêm phần nào ý nghĩa của những ngày đó. Hãy chia sẻ cho Aroma những cảm nhận và suy nghĩ về một ngày nào đó mà bạn cho là đặc biệt đối với mình trong một năm nhé!

Có thể bạn quan tâm:

>> Nói về sở thích bằng tiếng Anh

>>  Phỏng vấn tiếng Anh


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *