Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh ngắn về vai trò của tiền bạc trong cuộc sống


Chúng ta thường nói vui với nhau rằng  “ Có tiền mua tiên cũng được” hay “ tiền bạc không quan trọng, quan trọng là có bao nhiêu tiền”,…Đối với Aroma, tiền quan trọng thật đấy nhưng không phải là tất cả! Hãy cùng xem và suy ngẫm về vai trò của tiền bạc thông qua bài luận tiếng anh ngắn dưới đây nhé!

bai luan tieng anh ngan ve vai tro cua tien bac 1

I.Bài luận tiếng anh về sự quan trọng của tiền

THE ROLE OF MONEY

In such a costly and competitive society and world, no one of us can live without money. We need money to fulfil our basic needs of the life such as buying food, and other many basic necessities of life which are almost impossible to buy without money. People in the society who are rich and have property are looked as honourable and respectful person of the society however a poor person is seen as hatred without any good impression.

Money increases the position of the person in the society and gives good impression to him. All of us want to be rich by earning more money through a good job or business in order to fulfil all the increasing demands of the modern age. However, only few people get this chance of completing their dreams of being a millionaire. So, money is the thing of great importance all through the life. Money is required by everyone whether he/she is rich or poor ad living in urban areas or rural areas. People in the urban areas are earning more money than the people living in backward or rural areas as the people of the urban areas have more access to the technologies and get more opportunity because of the easy sources.

II.Từ vựng

  • Money/ˈmʌn.i/: tiền bạc
  • Property/ˈprɒp.ə.ti/:quyền sở hữu, tài sản
  • Respectful /rɪˈspekt.fəl/: lễ phép, kính cẩn, tôn trọng
  • Hatred /ˈheɪ.trɪd/ :lòng căm thù,giận dữ
  • Impression /ɪmˈpreʃ.ən/ : ấn tượng, cảm giác, cảm tưởng
  • Demand /dɪˈmɑːnd/ : nhu cầu
  • Backward/ˈbæk.wəd/ : lạc hậu

III.Bài dịch

VAI TRÒ CỦA TIỀN BẠC

Trong một thế giới và xã hội tốn kém, cạnh tranh, không một ai trong chúng ta có thể sống mà không có tiền bạc.Chúng ta cần tiền đế đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống giốn như mua thức ăn và nhiều nhu cầu cần thiết khác mà hầu như không thể mua nếu thiếu tiền. Con người trong xã hội, những người giàu có và nhiều tài sản được xem như những người đáng kính trọng và được tôn trọng trong xã hội, tuy nhiên một người nghèo được coi bằng sự ghen ghét, căm thù mà không cần bất kỳ thiện cảm tốt nào.

Tiền bạc làm tăng vị thế của con người trong xã hội và đem lại thiện cảm tốt cho họ.Tất cả trong chúng ta mong muốn trở nên giàu có bằng cách kiếm thật nhiều tiền thông qua một công việc tốt hoặc  kinh doanh tốt để đáp ứng tất cả những nhu cầu gia tăng của thời hiện đại.Tuy nhiên, chỉ một vài người có được sự thay đổi để đạt đến giấc mơ triệu phú. Vì vậy, tiền là thứ quan trọng nhất trong suốt cuộc đời.Tiền thực sự cần thiết với mọi người cho dù bạn là người giàu hay người nghèo,đang sống ở thành thị hay nông thôn.Những người ở thành thị kiếm được nhiều tiền hơn so với những người sống ở khu vực hẻo lánh hay nông thôn, những người ở thành thị được tiếp cận với các công nghệ và có được nhiều cơ hội hơn bởi vì điểm xuất phát của họ rất dễ dàng.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *