Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận về an toàn giao thông bằng tiếng Anh ngắn gọn


An toàn giao thông vô cùng cần thiết để mọi người gìn giữ cho sức khỏe, niềm vui của mỗi gia đình. Có lẽ đây là điều ai cũng hiểu. Tuy nhiên bạn đã biết cách viết bài luận về an toàn giao thông bằng tiếng Anh? Hãy tham khảo bài viết sau đây nhé!

Bài luận về an toàn giao thông 

Bài luận về an toàn giao thông bằng tiếng Anh ngắn gọn

Everyday many people are involved in road accidents. Some are killed. Many more are injured or maimed. So it is important for us to learn to use the roads properly and safely. No sane person would like to be involved in an accident.

As the roads are very busy nowadays, we should be very careful when crossing one. It is safer to use a pedestrian crossing or an overhead bridge whenever one is available. Never cross a road by dashing across it. That is inviting trouble. If there are no crossings, then we must look carefully right and left and cross only when it is safe to do so.

Some of us take the bus to school. It is important that we do not try to get on or off a bus while it is still moving. I tried to get on a moving bus once. It dragged me a short distance and nearly ran over me. I was lucky to escape with only some scratches on my legs. Also we must not fool around while in the bus. A suddenly lurch can send us knocking our heads against something hard.

Using a bicycle can be dangerous too. We must pay attention on the road and never cycle too far out to the middle of the road. We must obey all traffic rules. Also we must make sure our bicycles are in good condition with working brakes, lights etc.

These are some things we can do to avoid accidents. However there is no guarantee that we will never be involved in one. The important thing is to stay alert at all times while using the roads. We must know what is happening around us. In that way we can take necessary action to avoid danger whenever we see one. Road safety is very much up to how we use the roads. Use them carefully and we may be able to use them for a long time. Use them carelessly and we may never be able to use them again.

Bài dịch:

Hàng ngày nhiều người gặp phải tai nạn giao thông. Một số bị chết. Nhiều người khác bị thương hoặc tàn tật. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải học cách tham gia giao thông trên đường đúng cách và an toàn. Không có người khỏe mạnh nào muốn bị tai nạn.

Vì ngày nay những con đường rất đông đúc, chúng ta nên rất cẩn thận khi qua một con đường. Sẽ an toàn hơn khi sử dụng lối dành cho người đi bộ hoặc cầu trên cao bất cứ khi nào có thể. Không bao giờ băng qua đường bằng cách lao nhanh qua nó. Đó là đang mời gọi  rắc rối. Nếu không có đoạn giao cắt, chúng ta phải xem xét cẩn thận bên phải và trái và chỉ qua đường khi an toàn để qua.

Một số người trong chúng ta đi xe buýt đến trường. Điều quan trọng là chúng ta không cố gắng lên hoặc xuống xe buýt trong khi nó vẫn đang di chuyển. Tôi đã cố gắng để leo lên một chiếc xe buýt di chuyển một lần. Nó kéo tôi một khoảng cách ngắn và gần như chạy qua tôi. Tôi đã may mắn chạy qua với chỉ một số vết trầy xước trên đôi chân của tôi. Ngoài ra chúng ta không được đùa nghịch trong khi trên xe buýt. Một sự lảo đảo đột ngột có thể khiến chúng ta đập đầu mình vào một thứ gì đó cứng.

Sử dụng xe đạp cũng có thể nguy hiểm. Chúng ta phải chú ý trên đường và không bao giờ đạp xe quá xa ra giữa đường. Chúng ta phải tuân theo tất cả các quy tắc giao thông. Ngoài ra chúng ta phải đảm bảo xe đạp của chúng ta đang trong tình trạng hoạt động tốt với phanh, đèn…

Đây là một số điều chúng ta có thể làm để tránh tai nạn. Tuy nhiên không có gì đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bị tai nạn giao thông. Điều quan trọng là luôn tỉnh táo trong khi tham gia giao thông trên đường. Chúng ta phải biết những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Bằng cách đó, chúng ta có thể thực hiện hành động cần thiết để tránh nguy hiểm bất cứ khi nào chúng ta nhận thấy có tai nạn. An toàn giao thông có rất nhiều cách tùy theo cách chúng ta tham gia trên đường. Tham gia một cách cẩn thận và chúng ta có thể tham gia giao thông trong một thời gian dài. Tham gia bất cẩn và chúng ta có thể không bao giờ có thể tham gia giao thông lại nữa.

Tham gia giao thông cần đúng cách sẽ đem lại sự an toàn cho bản thân và những người khác. Bạn đã tham gia giao thông đúng cách? Hãy chia sẻ với aroma bai luan ve an toan giao thong bằng tiếng Anh nhé!

Xem thêm:


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *