Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh về 2 sở thích trở lên


Khi viết các bài luận tiếng anh theo chủ đề về sở thích, bạn có thể viết về nhiều hơn một sở thích. Hãy xem kết cấu bài viết và cách viết về 2 sở thích trở lên như thế nào với bài mẫu dưới đây nhé:

so-thich-tieng-anh-1

VIẾT BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ 2 SỞ THÍCH TRỞ LÊN

+ Giới thiệu chung (sở thích là gì, các sở thích của bạn là gì)

Hobbies are things we like to do in our spare time that make us happy and help us relax  and forget about everyday troubles. Different people have different hobbies. I also have my own hobbies and my favorite ones are watching TV and going out with my friends.

Sở thích là điều chúng ta thích làm trong thời gian rảnh rỗi, chúng làm cho chúng ta hạnh phúc, giúp chúng ta thư giãn và quên đi những rắc rối hàng ngày. Những người khác nhau có những sở thích khác nhau. Tôi cũng có những sở thích của riêng tôi và những sở thích lớn nhất của tôi là xem TV và đi chơi với bạn bè.

+ Giới thiệu sở thích thứ 1:

Watching TV is what I mostly do whenever I have free time. My main purpose when watching TV is to relax, so I often watch funny cartoons, movies or films, and music channels. It is an effective way to help me relax after a stressful day of work. It also helps me to know more things about life.

Xem TV là những gì tôi thường làm bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh. Mục đích chính của tôi khi xem TV là để thư giãn, vì vậy tôi thường xem những bộ phim hoạt hình hài hước, phim điện ảnh hoặc phim truyền hình, và các kênh âm nhạc. Nó là một cách hiệu quả để giúp tôi thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Nó cũng giúp tôi biết thêm nhiều điều về cuộc sống.

+ Giới thiệu sở thích thứ 2:
Going out with friends is my second favorite hobby. I often going out with my friends for eating and chatting. I love chatting with my closed friends, I can share all my stories with them. It’s always filled with laughter and I feel very happy when I am with my friends.

Đi chơi với bạn bè là sở thích thứ hai của tôi. Tôi thường đi ra ngoài ăn uống và trò chuyện với bạn bè của mình. Tôi thích trò chuyện với những người bạn thân của tôi, tôi có thể chia sẻ tất cả những câu chuyện của tôi với họ. Nó luôn luôn tràn ngập tiếng cười và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi gặp những người bạn của mình.

+ Kết bài:
My motto is “ Play hard, study hard” . Above are two hobbies I mostly do in my leisure time. Each hobby brings different benefits, but both of them help me balance my life.

Phương châm của tôi là “Chơi hết mình, học tập hết sức”. Trên đây là hai sở thích tôi thường làm nhất trong thời gian rảnh rỗi. Mỗi sở thích mang lại những lợi ích khác nhau, nhưng cả hai đều giúp tôi cân bằng cuộc sống.

Trên đây là kết cấu một bai luan tieng anh ve so thich với 2 sở thích. Bạn có thể viết về nhiều sở thích hơn nhưng hãy nhớ, quá nhiều sở thích sẽ làm bài viết bị loãng đấy!

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Nói về thích bằng tiếng anh

>> Đoạn văn tiếng anh nói về sở thích lướt Internet


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *