Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh về sở thích tham khảo hay


Bài viết hôm nay xin gửi đến đọc giả một bài luận tiếng anh về sở thích để giúp các bạn tham khảo và có thể sử dụng khi làm các bài thi bạn nhé!

bai-luan-tieng-anh-so-thich

  1. Bài luận tiếng anh về sở thích tham khảo

Hobby is a most interesting and particular habit than all other habit of every person. Hobby is always a good thing which needs to be with every person. Hobby is very important to be with all people because it can make everyone free mind and busy. It will never leaves us alone and prevent from all psychological problems. I still remembered that when I was three years old I  liked to spend all of my free time in a green garden of my family. I love planning tree very much and I also want to be with my parents in our garden everyday in the very early morning. At that time, I can breath fresh air with many trees. When I was small kid, my parents generally laughed at me while I was watering plants. But at this moment, they become so proud of me that I am doing good thing to save all plants’ life and understand their importance and value in the existence of the life on the earth.

Sở thích là một thói quen thú vị nhất và đặc biệt hơn so với tất cả các thói quen khác của riền mỗi người. Sở thích luôn luôn là một điều tốt mà ai cũng cần có. Sở thích là một điều rất quan trọng đối với tất cả mọi người bởi vì nó có thể làm cho mọi người bận rộn và luôn có một tâm hồn thoải mái khoáng đạt. Sở thích sẽ đi với chúng ta đến hết cuọc đời mà không bao giờ làm chũng ta cảm thấy đơn đọc, nó giúp chúng ta tránh khỏi mọi vấn đề tâm lý. Tôi vẫn còn nhớ rằng lúc tôi ba tuổi, tôi muốn dành tất cả thời gian rảnh của mình trong một khu vườn xanh lá của gia đình. Tôi rất thích trồng cây và tôi cũng muốn dành thời gian với ở với cha mẹ mình trong khu vườn của chúng tôi hàng ngày vào buổi sáng sớm. Vào thời điểm đó, tôi có thể hít thở không khí trong lành với rất nhiều cây xanh. Khi tôi còn là đứa trẻ nhỏ, cha mẹ tôi thường cười  tôi khi nình tôi tưới cây. Nhưng bây giờ, họ lại rất tự hào về tôi vì những điều tôi đang làm điều tốt để cứu sống cuộc sống của tất cả các cây cối và hiểu tầm quan trọng và giá trị của cây xanh đối với sự sống trên trái đất.

2.Từ vựng tiếng anh thường xuất hiện trong các bài luận tiếng anh về sở thích.

particular [pə’tikjulə(r)] : đặc biệt

free mind [fri: maind] : thoải mái tinh thần

watering : [‘wɔ:təriη] : tưới nước

proud [praud] : tự hào

leave [li:v] : bỏ mặc

prevent [pri’vent] : ngan chặn

existence [ig’zistəns] : tồn tại

breath [breθ] : hít thở

fresh [fre∫] : tươi mới, trong lành

psychological [,saikə’lɔdʒikl] : thuộc về tâm lý

habit [‘hæbit] : thói quen

Hobby [‘hɔbi] : sở thích

interesting [‘intristiη] : rất thú vị

Hobby [‘hɔbi] : sở thích, thú vui riêng

Hi vọng bai luan tieng anh ve so thich cùng các từ vựng bên trên sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bạn đọc trong việc sáng tác bài luậ củ riêng mình.

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Những cụm từ tiếng anh hay gặp trong bài văn về sở thích

>> Các bài luận tiếng anh thông dụng


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *