Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tình huống 4: Chào hỏi – Tiếng anh giao tiếp công sở


Tình huống chào hỏi – tiếng anh giao tiếp công sở quá quen thuộc trong văn hóa công ty, chào hỏi giữa các đồng nghiệp, với khách hàng hoặc với đối tác. Tùy thuộc vào mỗi tình huống sẽ có cách ứng xử khác nhau sao cho phù hợp nhất.

chao-hoi-tieng-anh-giao-tiep-cong-so

Hiểu được tầm quan trọng và tính thông dụng của việc chào hỏi trong công sở, trong bài viết này, Chúng tôi xin chia sẻ tới những người đi làm một số mẫu câu trong tình huống chào hỏi – tiếng anh công sở dưới đây:

Mẫu câu Ý nghĩa
Good morning! Xin chào!
My name is Cao Giang. Please call me Giang Tên tôi là Cao Giang. Xin hãy gọi tôi là Giang
I’m Minh. I’m in production department.I supervise quality control Tôi là Minh.Tôi thuộc bộ phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lý chất lượng
I’m calling from ABC company Tôi gọi từ công ty ABC
I have 4 years experience at accountant position Tôi có 4 năm kinh nghiệm tại vị trí nhân viên kế toán
With my strong academic background, I’m capable and competent Với nền tảng kiến thức vững chắc, tôi thấy mình có đủ năng lực và đủ khả năng cạnh tranh
What do you do? Công việc của anh là gì?
I’m an English teacher Tôi là một giáo viên tiếng anh
What’s your company name? Tên công ty của bạn là gì?
Please give me your name card Vui lòng cho tôi thẻ danh thiếp của bạn
Hello! I’m a new staff in marketing department Xin chào! Tôi là nhân viên mới ở phòng marketing
Would you like to leave any message? Anh có muốn để lại tin nhắn gì không?
Do you have an appointment with my director? Cô có cuộc hẹn với giám đốc của tôi không?
Thank you so much! Cảm ơn rất nhiều!

Xem thêm:

Tình huống 1: Lên lịch họp -Tiếng anh giao tiếp công sở

Trên đây là những mẫu câu trong trong tình huống tiếng anh công sở được sử dụng phổ biến.Do đó, hãy “ bỏ túi” các mẫu câu trên đồng thời tích lũy từ vựng tiếng anh công sở để biết cách ứng xử trong tình huống này một cách nhanh chóng và phù hợp nhất.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *