Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tình huống 44: Cách đưa ra yêu cầu lịch sự – Tiếng Anh công sở


Trong giao tiếp ở môi trường công sở hàng ngày, chắc chắn sẽ có những trường hợp bạn cần phải yêu cầu đồng nghiệp làm giúp mình một việc gì đó. Vậy phải nhờ vả như thế nào cho lịch sự? Bài học tiếng Anh trong công sở hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc này giúp bạn nhé

cach du ra yeu cau lich su trong tieng anh cong so

Đoạn hội thoại tiếng Anh công sở

Mời bạn theo dõi đoạn hội thoại sau:

Peter: Hello Anna!

Anna: Oh hi, Peter!

Peter: I was wondering if you could do something for me?

Anna: Yes of course.

Peter: Would you be able print out a file for me? It’s a document on CBL –

Convincing Bananas Limited – they’re one of our suppliers. The file should be on the system and could I have it in the next ten minutes please, as they’re on their way here for a meeting?

Anna: Yes. Oh no, I’ve no idea how to find it! Tom…?!

Tom: Er, ask Mary. She should know.

Anna: Ok, thanks Tom, I’ll ask her.

Mary: (on the phone to Sharon) I’d warned her, you know, I said ‘Victoria, if you don’t change your hairdresser

Anna: Mary?

Mary: One day you’ll… hold on a moment. Anna?

Anna: Please email me the background file on CBL.

Mary: Er!

Anna: Thank you.

Mary: (on the phone) Who does that girl think she is?… Anna… new girl… I told you about her… yes with the saucepans, that’s the one. She’s only been here five minutes and she’s already acting like the Queen of Sheba…

Anna: Oh and Mary, please send it to me within five minutes, Peter needs it soon. Thank you.

Mary: Really!

Tom: He he, good to see who’s the boss, eh Mary?

Mary: Really!

Tom: Yeah?

Anna: Please help me with…I mean, could you possibly help me with the printer?

Tom: Er… I need to finish this email to a really important new client.

Anna: But it’s really urgent. Would you mind writing your email later?

Tom: Okay, since you asked so nicely. Let’s have a look…

Peter: Xin chào Anna!

Anna: Xin chào, Peter!

Peter: Tôi đã tự hỏi nếu bạn có thể làm điều gì đó cho tôi?

Anna: Tất nhiên rồi.

Peter: Bạn có thể in ra một tập tin cho tôi không? Đó là một tài liệu về CBL –

Covincing Bananas Limited – họ là một trong những nhà cung cấp của chúng ta. Tệp đã có mặt trên hệ thống và tôi có thể có nó trong mười phút tới không,họ đang trên đường đến đây để họp?

Anna: Vâng. Ôi không, tôi không biết làm thế nào để tìm thấy nó! Tom …?!

Tom: Er, hãy hỏi Mary. Cô ấy sẽ biết.

Anna: Ok, cảm ơn Tom, tôi sẽ hỏi cô ấy.

Mary: (trên điện thoại cho Sharon) Tôi đã cảnh báo cô ấy, bà biết đấy, tôi nói ‘Victoria, nếu cậu không thay đổi thợ làm tóc của mình

Anna: Mary?

Mary: Một ngày nào đó bạn sẽ… chờ một chút. Anna?

Anna: Vui lòng gửi email cho tôi cái tệp nền trên CBL.

Mary: Er!

Anna: Cảm ơn.

Mary: (trên điện thoại) Cô gái đó nghĩ cô ấy là ai? … Anna … cô gái mới … tôi đã nói với bà về cô ấy … vâng với cái chảo, con bé đó. Cô ta chỉ là ở đây năm phút và cô ấy đã hành động như Nữ hoàng Sheba …

Anna: Oh và Mary, xin hãy gửi cho tôi trong vòng năm phút, Peter cần nó sớm. Cảm ơn cô.

Mary: Thật đấy!

Tom: Anh ấy, rất vui khi thấy ai là ông chủ, eh Mary?

Mary: Thật đấy!

Tom: Yeah?

Anna: Xin hãy giúp tôi với … Ý tôi là, bạn có thể giúp tôi với máy in?

Tom: Er … Tôi cần hoàn thành email này cho một khách hàng mới thực sự quan trọng.

Anna: Nhưng nó thực sự cấp bách. Bạn có phiền nếu viết email của mình sau không?

Tom: Được rồi, vì cô đã hỏi rất hay. Chúng ta hãy cùng thử xem…

Các mẫu câu tiếng Anh công sở cần lưu ý

Please send it to me within five minutes. ” Chúng ta thường được học là thêm ‘please’ vào câu để nhờ vả nhưng trong môi trường công sở, cấu trúc này vẫn khá là thô lỗ.

Bạn có thể sử dụng các mẫu câu với ‘would’ và ‘could’

Could you possibly help me with the printer?

Would you mind writing your email later?

I was wondering if you could do something for me?

Could I have it within ten minutes please?

Would you mind writing your email later?

Bài học tiếng Anh công sở về cách đưa ra yêu cầu lịch sự đến đây là hết. Hẹn các bạn ở bài học sau.

Có thể bạn quan tâm:

 


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *