Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tình huống 5: Thảo luận công việc – Tiếng anh giao tiếp công sở (P1)


Trong bài viết này, geography-vnu.edu.vn xin chia sẻ với các bạn một số mẫu câu trong tình huống 5: thảo luận công việc – tiếng anh giao tiếp công sở được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp.Nắm vững các mẫu câu dưới đây sẽ giúp bạn tự tin giao tiếp và đạt kết quả cao trong công việc.

thao-luan-cong-viec-trong-giao-tiep-cong-so

16 mẫu câu thảo luận công việc – Tiếng anh giao tiếp công sở

Let’s get down to the business, shall we? Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?
I need to discuss with you about some important problems Tôi cần thảo luận với anh về một số vấn đề quan trọng
There’s something I’d like to talk to you Có vài điều tôi muốn nói với anh
Ms. Giang, May I talk to you for a minute? Cô Giang, Tôi có thể nói chuyện một phút với cô không?
I want to discuss with you about recruitment labor of the construction project in Malaysia Tôi muốn thảo luận với anh về việc tuyển dụng lao động của dự án xây dựng ở Malaysia
We need to promote the speed of business in this week Chúng ta cần đẩy mạnh tốc độ kinh doanh trong tuần này
We need more facts and more concrete information Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn nữa
I’ve been hoping to establish business relationship with your company Tôi vẫn luôn hy vọng thiết lập mối quan hệ kinh doanh với công ty của ông
We will go on with our discussion in detail tomorrow Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết vào ngày mai
I have just received your email, but I’m sorry to inform that I don’t accept this project Tôi vừa mới nhận được email của anh, nhưng tôi rất tiếc thông báo rằng tôi không chấp nhận dự án này
The purpose of my discussion today is to… Mục đích của cuộc thảo luận ngày hôm nay là để….
That’s all I have to say about… Đó là tất cả những gì tôi nói về…
Now, let’s move on to… Bây giờ, hãy chuyển sang…
Do you have any questions? Anh có bất kỳ câu hỏi nào không?
If anyone has any questions, I’ll be pleased to answer them Nếu ai có câu hỏi nào, tôi sẽ vui lòng trả lời chúng
I’d like to conclude by… Tôi muốn kết luận là….

Xem thêm:

Tình huống 4: Chào hỏi – Tiếng anh giao tiếp công sở

Đó là một số mẫu câu sử dụng trong tình huống học tiếng anh giao tiếp trong công sở. Hãy ghi nhớ các mẫu câu trên để có cuộc giao tiếp tốt đẹp cũng như giải quyết mọi vấn đề trong công việc một cách suôn sẻ.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *