Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Viết về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh – Lặn biển


Một trong những cách học tiếng Anh tốt nhất đó là tự viết về những sở thích của mình bằng tiếng Anh. Sở thích của bạn là gì vậy? Nếu sở thích của bạn là lặn biển thì hôm nay, hãy cùng Aroma viết về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh – Lặn biển nhé.

viet ve mon the thao yeu thich bang tieng anh lan bien

Các cách diễn đạt sở thích bằng tiếng Anh

I like (+noun / gerund)

I love (+noun / gerund)

I adore (+noun / gerund)

I ‘m crazy about (+noun / gerund)

I’m mad about (+noun / gerund)

In my free time I…

When I have some spare time I…

When I get the time, I…

I relax by watching TV / listening to music, etc.

My hobbies are bird-watching / playing sport, etc.

I’m interested in (+ noun / gerund)

I’m keen on (+ noun / gerund)

I’m into (+ noun / gerund)

I enjoy (+ noun / gerund)

Bạn có thể thêm “really” hoặc “quite” sau “I’m…” để nhấn mạnh.

“I’m really keen on football.”

“I’m really into geneaology.”

Viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích của bạn: Lặn biển

Hello! Today, I am going to tell you about my really interesting pastime which is scuba diving. If you want to find out or explore what deep blue seas are hiding from daylight, I would recommend you this hobby! I have dived a couple of times to old shipwrecks in archipelago sea in the Finland. Scuba diving, however, is dangerous as well, but if you are aware of the dangers, you wouldn’t  have any problems.

Xin chào! Hôm nay, tôi sẽ cho bạn biết về các hoạt động giải trí thực sự thú vị của tôi, đó là lặn biển. Nếu bạn muốn tìm hiểu hoặc khám phá những gì mà biển xanh sâu thẳm đang giấu khỏi ảnh sáng mặt trời, tôi sẽ khuyên bạn nên thử sở thích này! Tôi đã lặn một vài lần sâu đến những tàu đắm ở biển archipelago ở Phần Lan. Tuy nhiên, lặn dùng bình dưỡng khí cũng rất nguy hiểm, nhưng nếu bạn nhận thức được sự nguy hiểm đấy, bạn sẽ không gặp vấn đề gì.

There are two types of divings stages, they are called P1 and P2. Both of them have limits on how deep they can dive. P1 diver can dive maximum to 20 meters deep and P2 can dive maximum about 40 meters deep. You will always need a pair when diving, you are not allowed to dive alone! The deeper you dive, the bigger the risks will grow. I am a P1 diver myself and my deepest dive was about 16 meters. Although diving has been my hobby for nearly one year, I am already extremely excited about it! Diving is my passion because other members in my family dives as well.

Có hai kiểu lặn, chúng được gọi là P1 và P2. Cả hai đều có giới hạn về độ sâu mà họ có thể lặn. Thợ lặn P1 có thể lặn sâu tới tối đa 20 mét và P2 có thể lặn tối đa khoảng 40 mét. Bạn sẽ luôn luôn cần phải lặn theo đôi, bạn không được phép lặn một mình! Bạn càng lặn càng sâu, rủi ro càng lớn. Tôi là một thợ lặn P1 và lần lặn sâu nhất của tôi là khoảng 16 mét. Mặc dù lặn đã trở thành sở thích của tôi gần một năm, tôi vẫn rất hứng thú với nó! Lặn là niềm đam mê của tôi vì các thành viên khác trong gia đình tôi lặn là tốt.

There are many dangers in this sport as I said, but when you go to a diving course you will learn about them. The worst that you can kind of achieve is called decompression sickness. Water pressure is the cause of this sickness, it happens if you come too fast from the bottom of the sea to the surface. If you get it once, there is bigger chance for you to get it again after you have recovered from that another one. There is also a possibility that at first you don’t even notice it when you get it.

Có rất nhiều mối nguy hiểm trong môn thể thao này như tôi đã nói, nhưng khi bạn tham gia một khóa học lặn, bạn sẽ hiểu về chúng. Điều tồi tệ nhất mà bạn có thể mắc phải gọi là bệnh suy giảm miễn dịch. Áp suất nước là nguyên nhân gây ra bệnh này, nó sẽ xảy ra nếu bạn đi quá nhanh từ đáy biển lên bề mặt. Nếu bạn mắc phải nó một lần, khả năng bạn sẽ mắc lại nó một lần nữa cao hơn sau khi bạn đã phục hồi từ lần thứ nhất. Cũng có một khả năng rằng ban đầu bạn thậm chí không nhận thấy nó khi bạn mắc phải.

After all, diving is an exciting hobby when you practice and get used to it. If you really got interested in this sport you are welcome to divers thick group!

Tóm lại, lặn là một sở thích thú vị khi bạn thực hành và làm quen với nó. Nếu bạn thực sự quan tâm đến môn thể thao này, bạn được chào mừng đến với những nhóm thợ lặn đông đảo!

Qua bài học ngày hôm nay, các bạn đã hiểu rõ hơn rất nhiều về môn thể thao mạo hiểm nhưng đầy thú vị – lặn biển – đúng không? Nếu có cơ hội, hãy thử nó một lần và viết về cảm nhận của bản thân bạn bằng tiếng Anh để mọi người cùng đọc nhé.

Có thể bạn quan tâm:


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *